Er is al meer over geschreven bij de fitste sportschool van het Westland. De stijgende overgewichtscijfers bij kinderen in Nederland. Naast gezonde voeding speelt ook beweging hier een grote rol in. Uiteraard kan deze beweging buiten schooltijd, maar het wordt ook steeds duidelijker dat dit ook onder schooltijd mogelijk is.

Beweegprogramma’s onder schooltijd
Een samenwerkingsverband onder leiding van het Amsterdams Universitair Medisch Centrum heeft de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewegen en schoolprestaties (1). Uit dit onderzoek komt naar voren dat kinderen die aan het begin van, en halverwege, de ochtend bewegen zich rond het middaguur beter kunnen concentreren. Dit is in vergelijking met kinderen die niet of slecht één keer bewegen. Ook blijkt dat het vervangen van reguliere lestijd door bewegen geen nadelige gevolgen heeft op de schoolprestaties. Voor het bovenstaande maakt het geen verschil of de beweegvorm bestond uit uithoudingsvermogen, coördinatie of kracht.

Wist je dat bewegen als onderdeel van de les bijvoorbeeld in Scandinavische landen al veelvuldig wordt ingezet. Hier worden vaak zelfs de maaltijden die kinderen tussen de middag krijgen door de leerlingen zelf bereid. Zo leren kinderen direct koken en hoe en gezonde maaltijd eruit ziet!

Positieve effecten
Het langdurig inzetten van korte actieve pauzes kan er volgens dit onderzoek mogelijk zelfs leiden tot betere prestaties bij de vakken rekenen en wiskunde. Ook voor de sfeer in de klas zijn dit soort actieve pauzes zeer positief. Daarnaast gaven leerkrachten ook aan dat het gedrag en de aandacht verbeterden. Deze positieve effecten deden zich al voor bij zeer kleine beweegpauzes van tien minuten.

Ben jij van dit verhaal nu erg enthousiast geworden en wil je kijken wat de mogelijkheden zijn om meer te bewegen? Maak dan snel een afspraak voor een gratis proefles! Ook als je niet meer op school zit, ben je natuurlijk van harte welkom om contact op te nemen.

 

Auteur:
ir. Pascal de Brabander, diëtist

Bronnen:
(afbeelding) Yoga 4 Classrooms. Society of Behavioral Medicine: Elementary Schools to Provide at least 60 min of physical activity [Internet]. Yoga4Classrooms 2014 [Geraadpleegd 20 oktober 2018] beschikbaar via http://www.yoga4classrooms.com/yoga-4-classrooms-blog/society-of-behavioral-medicine-elementary-schools-to-provide-at-least-60-min-of-physical-activity
(1) Collard DCM, Slot-Heijs JJ, van den Berg V, Mol P & Singh AS. Meer bewegen op school: waarom en hoe? Bevindingen van SMART MOVES! voor beleid en praktijk. SMART MOVES. Amsterdam 2018.